Udbyder: AKTI-Kommunikation
Kursus: Mødeteknik
Beskrivelse:

Bedre, effektive og produktive møder ...

Dette kursus holdes kun som virksomhedskursus!

Mødeteknik BURDE alle firmaer gennemføre for deres medarbejdere så de kan lære at bidrage og fungere konstruktivt som mødedeltager og -leder. = En nyttig investering i sparet mødetid. Til gavn for dig selv og dine omgivelser. Kom gladere fra møder fordi du FÅR planlagt, drøftet, besluttet og fulgt op på det som er vigtigt! 'Better meetings' giver kvalitet.

Indhold
 • Det gode møde
 • Diskussionsoplægget
 • Mødets forberedelse
 • Ledelsesmidler
 • Den skjulte dagsorden
 • Problemdeltageren
 • Telefonmødet
 • Mødets effektivitet
 • At give deltagerne viden om og træning i værktøjer som både mødedeltager og mødeleder kan bidrage med for at udnytte mødetiden effektivt og konstruktivt.

  Hvem er målgruppen?
  Alle medarbejdere der skal deltage i møder, uanset hyppighed eller "rolle", som fx mødedeltager- eller leder.

  Det "gode" møde
  Mødeformer - Formen afhænger af formålet - Deltagernes antal - Hvad gør møder gode? - Mødelederens opgaver.

  Diskussionsoplægget
  Hvordan disponere mødeoplægget? - Diskussions-proceduren.

  Mødets forberedelse
  Træning i at udfærdige et diskussionsoplæg samt at overholde diskussionsproceduren - Visuelle hjælpemidler - Mindmap - Er dette møde nødvendigt?

  Ledelsesmidler
  Mødetyper - Leders og deltageres aktivitet - Metoder til styring af diskussionen: Spørgeteknik ved møder - Spørgeformer - Aktiv lytning - Brainstorming - Summemødet.

  Den skjulte dagsorden
  Hvordan afsløre den skjulte dagsorden? - Non-verbal kommunikation - Den dygtige mødeleder - Ledelsesformer ved møder.

  Problemdeltageren
  Forskellige deltagertyper - Behandling af problemdeltagere - Den gode mødedeltager.
  Træning i spørgeteknik.

  Telefonmødet
  Indkaldelse, ledelse og afslutning. Træning i aktiv lytning.

  Mødets effektivitet
  Kvantitet - Kvalitet - Accept - Trivsel - Mødelederens hyppigste fejl - Referatet.
  Sammenfatning og afslutning

  Hvad lærer du?
 • At udfærdige et konstruktivt mødeoplæg.
 • At gennemføre møder som mødeleder- og deltager.
 • At skabe både produktion og trivsel ved møder.
 • At benytte forskellige ledelsesmidler ved møder.
 • At give sig selv og andre feedback på mødeprocessen. • Hvordan gennemføres kurset?
  Det er personligt:
 • Deltageren får prøvet sig selv på helt uvante opgaver, men bliver også trænet i situationer fra sin egen hverdag. • Det er afslørende:
 • Feedback og konstruktiv tilbagemelding på egne præsentationer fra øvrige deltagere og instruktør.
 • Det er energi- og tempofyldt
 • Mange skift mellem øvelse og teori • Deltagerforudsætninger
 • At deltageren er motiveret for at afprøve sig selv og lære noget nyt.
 • At deltageren er indstillet på en betydelig arbejdsindsats under kurset.


 • Honorar tillægges moms, transport samt evt. ITV og instruktørs hotelophold.

  6 deltagere
  1 dag fra kl. 9:00 -16:30
  Honorar: 17.000 kr.

  10 deltagere
  1 dag fra kl. 9:00 - 19:00
  Honorar: 20.000 kr.

  12 deltagere
  2 dage fra kl. 9:00 - 16:30
  Honorar: 34.000 kr.


  Profil:

  Hvad vil AKTI-Kommunikation?
  Idegrundlaget for AKTI er at dække menneskers behov for målrettet og effektiv udvikling af deres evne til at kommunikere. Og dermed fremme trivsel, samarbejde og resultater i arbejdet.

  Hvad kan AKTI-Kommunikation?
  Vi udbyder 29 forskellige kurser inden for hovedområdet kommunikation. Altså - kommunikation imellem mennesker!

  Undervisningen gennemføres enten på åbne kurser eller som virksomhedskurser der kan gennemføres som et standardkursus eller være skræddersyede efter kundens behov og ønsker. Flere af kurserne kan også gennemføres på engelsk.

  Men AKTI-Kommunikation tilbyder også andet end kurser. For eksempel en række foredrag, hjælp til at få system i uddannelsesplanlægningen, skriftlige serviceeftersyn, rådgivning og enetimer. Endvidere har AKTI et netværk af samarbejdspartnere som vi henviser til eller benytter som undervisere på vore egne kurser.