Udbyder: Niels Brock
Kursus: Kvalitetsudvikling af den administrative funktion (AMU-kursus)
Beskrivelse:

Kvalitetsudvikling af den administrative funktion (AMU-kursus)

Mål med kurset
Du lærer at forholde dig til almindeligt forkomne/standardiserede kvalitetskrav fra kunder, leverandører og interne samarbejdsrelationer i forhold til udførelse af konkrete administrative opgaver.

Du lærer også at vurdere egne arbejdsgange i forhold til mulige kvalitetsforbedringer i relation til virksomhedens fastsatte mål og/eller rammer og på den baggrund deltage i kvalitetsudvikling af den administrative funktion så optimal ressourceudnyttelse sikres.

Du opnår desuden viden om almindeligt forkomne/standardiserede kvalitetskrav og principperne i kvalitetsstyring i forhold til konkrete opgaver. Du får viden om og kan anvende relevante kvalitetsudviklingsværktøjer.

Målgruppe for kurset
Administrative medarbejdere der arbejder med kvalitet og kvalitetsudvikling.

Specielle oplysninger om kurset
Uddannelsesbevis bliver udstedt af uddannelsesinstitutionen til de deltagere, som efter underviserens vurdering har gennemført uddannelsen med tilfredsstillende resultat.

Minimum antal deltagere
18Profil:

Fra AMU til MBA. Niels Brock har kurser til dig og din virksomhed

På Niels Brock har vi uddannet dygtige medarbejdere til erhvervslivet siden 1881, og vi har en lang og stærk tradition for at arbejde tæt sammen med dansk erhvervsliv.

Uanset hvor du er i din karriere, kan vi tilbyde dig og din virksomhed nye og attraktive kompetencer. Vores kursuscenter, der ligger i hjertet af København, udbyder udvikling på ethvert niveau fra AMU-kurser til MBA-uddannelse. Og vi skræddersyr gerne kurser til den enkelte virksomhed, så vi kan skabe sammenhæng i forløbene til de forskellige medarbejdergrupper.