Udbyder: Vfactor
Kursus: Mandlige mentorer skaber kvindelige ledere
Beskrivelse:

Mandlige mentorer skaber kvindelige ledere

Vi ved, at mentorer er et væsentligt redskab for de nye ledere.
De får inspiration og erfaring til at bestride erhvervslivets top. Derfor arbejder
vi aktivt med både mandlige mentorer til de kvindelige talenter/ledere.

På Value Academy er der mandlige topledere, som mentorer til de kvindelige deltagere.

Vores kvindelige rollemodeller fungerer, som sparring til alle der vil vide
mere om at være karrierekvinde.

Mandlige topledere er mentorer på Value Academy
Sen. Vice President HR Peter S. Linnemann - A.P. Møller Mærsk A/S
Adm. Direktør Carsten Abel - Daimler
Regional Sales Manager Michael Askjær - Installers
Adm. direktør Carsten Agerlin - AS3 Development
Direktør Jens Brabrand - PersonalNetworker
Adm. direktør Claus Bretton-Meyer - TV2 Sport A/S
Direktør/ejer Claus Bentzen - Kompetence Partner A/S
Centerchef Kunder & Marked Anders Due - Trafikselskabet Movia
Økonomidirektør Mikael Frederiksen - Microsoft Danmark
Direktør Kim Ginnerup - Mission Pharma
Afdelingschef Peter Grønnegård - Undervisningsministeriet
Direktør Jan Boeg Hansen - Cleanfield
Koncerndirektør Carsten Hellmann - Chr. Hansen A/S
General Manager Jens Holmstrup - Pfizer Danmark
Adm.direktør Kristian Scheef Madsen - McDonalds Danmark A/S
Kommunikationsdirektør John Finnich Pedersen - Siemens Danmark
Kommunaldirektør Hugo Pedersen - Høje Tåstrup Kommune
Adm. direktør Folmer Risager - Folkeferie.dk
International Accounts Director Morten Rønager - Johnson Diversey
Executive Director & Business Coach Kim Overgaard Schlichting - Mercuri Urval
Programdirektør Søren Skovdal Rasmussen - DSB
Business Unit Executive Nordic Peter Sommer - IBM
Direktør Henrik Stender - Proadvisor Gruppen A/S
HR direktør Lars Terp - Kwintet
Direktør Jørgen Uhrbrand - AS3 Outplacement
HR Direktør Finn Vestergaard - ISS Facility Services A/S
Direktør Benny Würtz - ExTemp
Direktør Jens Øjvind Nielsen - Leading Capacity A/S


Profil:

Vores mission
At få et større antal kvindelige talenter til at få en karriere til de er 70 år - samtidig med at de får børn og oplever et sammenhængende liv. "

Vores vision
Vfactor vil være medvirkende til, at der i 2015 er 1015 kvindelige topledere

Vores målsætning
Vores målsætning har til opgave at styrke både vidensøkonomien og
virksomhedernes bundlinje via værktøjer på et strukturelt, mentalt og karrieremæssigt plan som giver:

* et sammenhængende karriereliv baseret på frie valg - for KVINDERNE
* positiv udnyttelse af alle kompetencer og ressourcer - for VIRKSOMHEDERNE
* konstruktiv udnyttelse af vidensøkonomien - for SAMFUNDET

Det betyder bl.a.:
- at kvinderne søger fra back-office til front-office funktioner
- at flere kvider ser perspektiverne og mulighederne i toplederpositioner
- at der skabes forståelse for at dynamikken ligger i forskellighederne mellem kønnene - ikke i lighederne.

Vores værdier
Vi tager altid afsæt i værdier: De samfundsmæssige værdier, værdier fra den virksomhed / kvinde vi samarbejder med - og vores egne værdier:

* Vi sætter faglighed og viden i højsædet
* Vi er proaktive omkring alt hvad vi gør, udvikler og handler på
* Vi udviser respekt overfor vores omgivelser
* Vi gør forandringer positive og sikrer fremdrift
* Vi er ærlige og holdningsorienterede
* Vi kvalitetssikrer