Udbyder: VIA University College
Kursus: Diplomuddannelsen i Projektledelse
Beskrivelse:

Diplomuddannelsen i Projektledelse

Vil du gennemføre projekter med succes? Så stil skarpt med diplomuddannelsen i projektledelse. Du får styrket dine kompetencer i relation til ledelse og styring af projekter i forskellige brancher samt kommunikation og udvikling af teams.

Dit udbytte

Når du har gennemført uddannelsen, kan du lede, coache og anvende diverse værktøjer og metoder til at etablere, udvikle, styre og dokumentere dine projekter i alle dets faser. Der er tale om et kompetenceløft på både strategisk og operationelt niveau.

Dit udbytte:

 • Effektive værktøjer til alle faser af projektarbejdet.
 • Styrket evne til at lede forandringer i dynamiske omgivelser.
 • Redskaber til teamledelse, engagement og motivation.
 • Ny inspiration og målbare forretningsmæssige resultater.
 • Afklaring og udvikling af din personlige ledelsesstil.
 • Inspirerende netværk med andre projektledere.
 • Bevis på dine kompetencer og et opdateret CV.


 • Uddannelsens opbygning
  Diplomuddannelsen giver 60 ECTS point og svarer til ét års fuldtidsstudie.
  Du kan gennemføre hele uddannelsen som fuldtidsstuderende på ét år eller tag den som deltidsstuderende over flere år. På den måde kan du altid forene videreuddannelse, familieliv og karriere. Og er du ikke interesseret i en hel diplomuddannelse, kan du også tage vores moduler enkeltvis som efteruddannelse.

  Uddannelsen består af:
 • 3 obligatoriske moduler svarende til 30 ECTS point
 • 2-3 valgfrie moduler svarende til 15 ECTS point
 • 1 obligatorisk afgangsprojekt svarende til 15 ECTS point


 • Du kan tage modulerne i vilkårlig rækkefølge. Dog anbefaler vi, at du starter med et af de obligatoriske moduler.
  Vil du gerne tage et modul, som ligger uden for uddannelsens faglige område, kan du også det - svarende til 15 ECTS.
  De valgfrie moduler giver dig mulighed for at målrette din uddannelse inden for temaer som er særligt relevante for dig, eksempelvis innovation, it-projektledelse eller BIM. Mulighederne er mange.

  Vi udbyder hvert år mere end 20 forskellige valgfrie moduler.

  Hvem deltager
  Uddannelsen er for dig, der arbejder som projektleder i en privat eller offentlig virksomhed. Det er vigtigt, at du har projekterfaring som enten leder eller deltager, da undervisningen tager afsæt i dine praktiske erfaringer.

  Adgangskrav
  Du skal som minimum have en relevant adgangsgivende uddannelse svarende til en akademiuddannelse eller højere. Samtidig skal du have mindst 2 års relevant erhvervserfaring efter endt uddannelse.
  Profil:

  VIA University College tilbyder en lang række kompetencegivende efter- og videreuddannelser, kurser, konferencer og konsulentydelser. Såvel uddannelsesmoduler som kurser kan søges af enkeltpersoner under vores åbne udbud og kan rekvireres som særligt tilrettelagte forløb i virksomheder, kommuner og institutioner.

  VIA University College udbyder blandt andet Diplomuddannelsen i Projektledelse, Engineering Business Administration (EBA) samt Diplomuddannelsen i Energi og Miljø, som er en HSEE-uddannelse. Derudover udbyder vi en Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning samt en Tværfaglig Diplomuddannelse i Beskæftigelsesindsats. Uddannelserne er fleksibelt opbyggede, så arbejde, familie, fritid og videreuddannelse kan hænge sammen.

  Udover diplomuddannelserne udbyder Videreuddannelse og Kompetenceudvikling også forskellige kurser inden for områder som fx LEAN, organisationskultur og præsentationsteknik og inden for de mere tekniske fagområder udbydes der bl.a. kurser i bæredygtig energirenovering, det digitale byggeri, og robotteknologi