Udbyder: AKTI-Kommunikation
Kursus: Teambuilding
Beskrivelse:

For grupper der skal lære at samarbejde ...

Dette emne afholdes udelukkende som virksomhedskursus
Teambuilding er egnet såvel for en afdeling som for en hel virksomhed. Udgangspunktet kan være en samspils-analyse, men den er dog helt frivillig. Kursus kan gennemføres med eller uden strategimål som grundlag. Holdes inden døre med øvelser og mættede samtaler om teamets udfordringer. Teamet tager styrket hjem med masser råd, ideer og emner der skal findes løsninger på.

Indhold
Varierer efter virksomhedens og teamets behov, og vil typisk omfatte punkter som: Udviklingsområder for teamet - Teamets udviklingsfaser - Fælles formål og mål - Samarbejde, information og kommunikation - Trusler og muligheder for teamet - Faglige roller i teamet - Formelle og uformelle normer - Aktiv involvering fra teamdeltagere - Dit bidrag til teamets udvikling - Handlingsplaner.

Hvad er målet med kurset?
Det overordnede mål er at styrke teamet internt og over for omverdenen.

Hvem er målgruppen?
Enhver gruppe af medarbejdere og/eller ledere der skal fungere som et team, hvad der bl.a. betyder at gruppen har fælles mål eller opgaver.

Hvad lærer du?
 • At få et klarere syn på hvordan teamet fungerer i dag hvad angår f.eks. mål, normer og samarbejdsformer - og hvilke udviklingsområder der er.
 • At styrke opfattelsen af sig selv og sine ressourcer - som medarbejder og som teammedlem.
 • At få en høj grad af personligt engagement, motivation og respekt for andres arbejde. Ærlighed, åbenhed og humor er væsentlige elementer i denne proces. • Indholdsmuligheder - skal udvælges efter behov!

  Indledning
  Velkomst - Virksomhedens idégrundlag og målsætning - Definitioner - Det gode og det dårlige team - Fremlæggelse af samspilsanalyse.

  Teambuildingstadier eller Faglige roller i teamet
  Det uudviklede team - Det eksperimenterende team - Teamet konsoli-derer sig - Det modne team - Vort team og dets udviklingsfaser - Hvor står vi nu? - Udviklingsområder? - Afrapportering eller Øvelse om hvordan deltagerne opfatter deres tilhørsforhold.

  Det effektive team
  Fælles mål - Visualisering - Synergi: 2+2=5 - Anvendelse af ressource-personer - Tillid - Afvejning af fakta, følelser og forskellige holdninger - Konsensus - Samarbejde under vanskelige forhold eller Hvad er vores formål og mål - og hvad betyder de(t) i praksis?

  Motivation og opfattelsen af normer i teamet
  Hvad motiverer dig på jobbet? - Motivationsfaktorer - Motivation, ledelse og samarbejde i en fast struktur - Opgaveløsning og kommunikations-øvelse - Konflikthåndtering - Hvilke formelle/uformelle normer er hensigts-mæssige, og hvilke vil vi nedtone?

  Fra idé til færdigt produkt

  Teamopgave
  Planlægning - Organisering - Gennemførelse - Kontrol - Øvelse med procesanalyse og vigtige paralleller til teamets hverdag

  Afspejling af en organisation
  Hvordan gør vi hos os? - Brainstorm og synliggørelse af vigtige udviklings-spørgsmål - Afrapportering - Teamanalyse der afklarer hvordan teamet fungerer, er en mulighed - Hvad viser den os?

  Teamets stærke og svage sider - trusler og muligheder
  Bevidstgørelse og indbyrdes kontakt herom i teamet.
  Relationer i teamet - den enkeltes ressourcer
  Sociogram - Værdsætter/kunne godt undvære.

  Udviklingsområder for teamet
  Hvad kan vi gøre? Hvad vil vi gøre? Med input fra både team­medlemmer, ledelse og konsulent.

  Afslutning
  Hvordan kan teamet arbejde videre? - Konkrete handlingsplaner aftales. Hvem gør hvad og hvornår?

  Hvordan gennemføres kurset?

  Det er krævende og sjovt
  Lidt teori, mange øvelser, gruppearbejder og rollespil.
  Hyppig feedback, procesanalyse og kontakt mellem
  deltagerne for at lokalisere og frigøre energien.

  Det er realistisk
  Seminaret handler om teamet selv og dets virkelighed.

  Det har fokus på teamet og den enkelte
  Teamet i sin helhed, dets normer og dets stærke og svage sider bliver belyst. Sideløbende hermed bliver team­medlem­mernes relationer, roller og bidrag udforsket og bearbejdet.

  Deltagerforudsætninger
  At deltagerne er forberedt på at deltage i øvelser, få feedback og selv sige deres mening. At deltagerne er åbne for at lære nyt om sig selv og andre. At deltagerne er indstillet på højt energiniveau og stor personlig indsats.

  Rammer
  Datoer efter aftale.
  Op til 15 deltagere pr. instruktør.
  To dage med en instruktør som internat koster 37.000 kr
  Kortest mulige forløb med en instruktør er en lang dag til 20.000 kr

  Til ovennævnte priser kommer moms, transport, forplejning og evt. overnatning.


  Profil:

  Hvad vil AKTI-Kommunikation?
  Idegrundlaget for AKTI er at dække menneskers behov for målrettet og effektiv udvikling af deres evne til at kommunikere. Og dermed fremme trivsel, samarbejde og resultater i arbejdet.

  Hvad kan AKTI-Kommunikation?
  Vi udbyder 29 forskellige kurser inden for hovedområdet kommunikation. Altså - kommunikation imellem mennesker!

  Undervisningen gennemføres enten på åbne kurser eller som virksomhedskurser der kan gennemføres som et standardkursus eller være skræddersyede efter kundens behov og ønsker. Flere af kurserne kan også gennemføres på engelsk.

  Men AKTI-Kommunikation tilbyder også andet end kurser. For eksempel en række foredrag, hjælp til at få system i uddannelsesplanlægningen, skriftlige serviceeftersyn, rådgivning og enetimer. Endvidere har AKTI et netværk af samarbejdspartnere som vi henviser til eller benytter som undervisere på vore egne kurser.