Udbyder: Jensens Kurser A/S
Kursus: Igang med grafisk design – how to?
Beskrivelse:

Igang med grafisk design - how to?

Lær om de grundlæggende principper i og regler for grafisk design. Slip bare din kreativitet løs, og behold det professionelle udtryk ved at overholde de vigtigste regler. Kurset retter sig mod dig, der ikke har en grafisk uddannelse og som altid har et bureau eller en grafiker til at hjælpe dig med design og layout af for eksempel tryksager, nyhedsbreve m.m.

Design beror på at kende grundreglerne og så bryde dem, når det giver mening. På kurset lærer du, at arbejde med grafisk design, så du bliver bedre til at kommunikere med dine kunder i breve, opslag, nyhedsbreve, brochurer og online medier. Efter kurset har du nye værktøjer, inspiration og tjeklister til at lave flotte grafiske tryksager.

På kurset lærer du også hvilke værktøjer og programmer, som du skal bruge. Du lærer om alle arbejdsprocesserne fra den første idé, planlægning af produktionen og til færdigt materiale.

På kursus arbejdes der med flg. emner:
  • vigtigste designprincipper. Indblik i gestaltlove.
  • vigtigste layoutregler, brug af kontraster og størrelser.
  • skabe overblik, bruge symboler og "luft" i layoutet.
  • farver og typografiske regler.
  • layout til nyhedsbrev, annonce og brochurer. Re-design af annonce, hvor alle elementer bruges i en ny opsætning.
  • arbejdsprocesserne fra den første idé, planlægning af produktionen og til færdigt materiale. Værktøjer og programmer.


  • Profil:

    Jensen Kurser A/S er etableret i 1989, fra starten med fokus på de grafiske uddannelser, hvor DTP uddannelsen var en stor del af virksomhedens fundament. Igennem årerne er virksomheds tilpassede erhvervskurser blevet en større og større del af vor kursusvirksomhed. I dag sikrer vore kurser indenfor design, web og office, at flere og flere virksomheder er på forkant, kreativt og designmæssigt, gennem veluddannede og kompetente medarbejdere. Hos Jensens Kurser får du sparring og rådgivning på hele uddannelsesområdet. Vi har mere end 20 års erfaring med udvikling af målrettede virksomhedskurser, der har været med til at sikre, at vores kunder effektivt kan arbejde med opgaver indenfor IT, salg, marketing og kommunikation. Ærlighed og redelighed er kerneværdierne i det, vi foretager os. Vore undervisere er hentet med baggrund i deres praktiske erfaring, evne og vilje til udvikling, og ikke kun med udgangspunkt i en teoretisk baggrund. Vi arbejder ud fra den overbevisning, at man lærer bedst, når man er motiveret for det - og både har tid og lyst til at tilegne sig ny viden. Når man samtidig har mulighed for i læringsprocessen at veksle mellem forskellige læringsstile, er det vores erfaring, at læringen rodfæster sig - og bider sig fast. Til det formål har vi udviklet en række læringspakker, der når hele vejen rundt og er med til at fastholde læringen - både før, under og efter kurset.