Udbyder: cph:learning
Kursus: Strategisk Forandringsledelse
Beskrivelse:

Strategisk Forandringsledelse

Selv komplekse forandringsprocesser kan designes og styres målrettet med strategisk forandringsledelse. Som ansvarlig forandringsleder kommer du langt, hvis du er strategisk bevidst om, hvilken forandringsstrategi du har valgt, og hvordan den balancerer virksomhedens kultur, struktur og processer. Deraf udtrykket strategisk forandringsledelse. I praksis kan du vælge imellem fire forandringsstrategier, der rummer hver sin organisationsopfattelse og betjener sig af forskellige værktøjer. Steffen Löfvall fra cph:learning har udviklet et 2½-dages kursus, hvor du præsenteres for de fire forandringsstrategier og trænes i brug af strategiernes værktøjer.

Indhold
Det er efterhånden alment accepteret, at forandringer er den eneste konstant. Det gælder også livet i organisationer. Hvad enten du er projektleder eller projektdeltager, handler en stor del af din hverdag om at få forandringsprocesser til at lykkedes. Forandringsledelse bliver stadig vigtigere at kunne mestre, og det kan læres gennem praktisk erfaring, træning og undervisning.

På dette kursus lærer du fire konkrete forandringsstrategier, deres bagvedliggende organisationsopfattelser og de tilhørende forandringsprocesværktøjer. Forandringsstrategierne er: 1) den teknisk-rationelle, 2) den humanistiske, 3) den politiske og 4) den eksplorative. Med dette afsæt kan du både perspektivere din egen og din organisations forandringspraksis samt udvælge værktøjer til kommende forandringsprojekter på et velfunderet videngrundlag.

Du lærer fire anerkendte forandringsprocesværktøjer, der klæder dig på til at designe enhver forandringsproces. Du lærer endvidere fire konkrete forandringsanalyseværktøjer, som sætter dig i stand til at afdække, hvordan organisationskultur, personpsykologiske strukturer, ressourcefordeling og magtfordeling påvirker din forandringsproces. Du bliver trænet i at se hvilke psykologiske faktorer, der leder til modstand mod forandringer i forandringsprocessen. Dertil bliver du præsenteret for teknikker til positivt at håndtere modstand.

Forandringsanalyseværktøjerne sætter dig i stand til at reagere på både forudsete og uforudsete faktorer og sikrer dig en succesfuld forandringsproces. Endelig introduceres du til udvalgte kommunikationsteorier og -værktøjer. De er gode at have in mente, når du skal formidle forandringens budskaber og forstå interessenternes standpunkter før og under forandringen.

På kurset anvendes amerikanske og europæiske artikler og boguddrag om forandringsledelse og implementeringsprocesser. Litteraturen gør dig i stand til at bedrive strategisk forandringsledelse på et solidt videngrundlag.

Dit udbytte

 • Du bliver i stand til at gennemføre forandringsprocesser med udgangspunkt i anerkendte forandringsanalyse og forandringsprocesværktøjer. Du bliver bedre til at matche værktøjsvalget med kultur, krav og forventninger i organisationen. Du får øje for, hvordan du kan skabe accept og implementering fra medarbejderes og andre interessenters side.
 • Du introduceres til fire konkrete forandringsstrategier, deres bagvedliggende organisationsopfattelser og tilhørende forandringsprocesværktøjer.
 • Du lærer fire anerkendte forandringsprocesværktøjer, der klæder dig på til at designe enhver forandringsproces.
 • Du lærer fire konkrete forandringsanalyseværktøjer, som sætter dig i stand til at reagere på både forudsete og uforudsete faktorer og sikre dig en succesfuld forandringsproces.
 • Du trænes i at se, hvilke psykologiske faktorer, der leder til modstand mod forandringer i forandringsprocessen og præsenteres for teknikker til positivt at håndtere modstand.
 • Du introduceres til udvalgte kommunikationsteorier og værktøjer, så formidling af forandringens budskaber og forståelse for interessenternes standpunkter før og under forandringen optimeres.


 • Varighed

  Kurset varer 2 1/2 dag.

  Dag 1: Introduktion til de fire ændringsstrategier og deres værktøjskasser.

  Dag 2: Caseanalyse i grupper samt arbejde med at udvikle egen værktøjskasse. Hjemmeopgave med analyse af egne ændringsprojekter.

  Dag 3: Erfaringsudveksling. Formmæssigt veksler undervisningen mellem fokuserede miniforelæsninger, gruppearbejde og caseanalyser. Deltagernes handlekraft udfordres i en interaktiv virksomhedscase på dag 2 (planlægning, gennemførsel og opfølgning på et forandringsprojekt). Deltagerne drøfter og vælger i grupper løsningsmuligheder og værktøjer, og møder konsekvenserne af deres valg efterhånden som den interaktive case udvikler sig.

  Underviser

  Steffen Löfvall, Chefkonsulent, Ph.d.

  Steffen har en bred erfaring inden for strategi, forandringsledelse, læringstekno­logi og innovation. Arbejder til dagligt som chefkonsulent og har en ph.d.-grad. i strategi og ledelse. Steffen har i de seneste 15 år arbejdet som konsulent med strategiprocesser i både private og offentlige virksomheder. Steffen er ekstern lektor i strategisk ledelse og læring på Copen­hagen Business School og It-universitetet i København. Han har modta­get undervisningspris som bedste under­viser på Copenhagen Business School.


  Profil:

  cph:learning er et forskningsbaseret konsulenthus med speciale i strategisk performanceforbedring. Vi hjælper private, offentlige og frivillige virksomheder med at forbedre deres performance gennem analysebaseret rådgivning, agil procesintervention, forskningsbaseret udvikling, og aktionsbaseret kompetenceudvikling.