Udbyder: VIA University College
Kursus: Akademiuddannelsen i ledelse
Beskrivelse:

Akademiuddannelsen i ledelse

Opbygning
Akademiuddannelsen i Ledelse svarer til ét års fuldtidsstudie og giver 60 ECTS point.

Uddannelsen består af 3 obligatoriske fag, 2-4 valgfrie moduler og 1 afgangsprojekt, som afslutter uddannelsen. Hver modul tager 2-6 måneder.

Vi udbyder uddannelsen både som deltidsuddannelse og som fuldtidsuddannelse.

Du kan vælge at tage et eller flere enkeltstående moduler, så du sammensætter et forløb, der matcher dine interesser og dine behov. I studieordningen finder du en oversigt over alle de moduler, der indgår i uddannelsen.

Hvis du ønsker en hel uddannelse anbefaler vi, at du starter med de obligatoriske moduler 'Ledelse i praksis' og 'Organisation og arbejdspsykologi'.
Herefter specialiserer du din uddannelse med de valgmoduler, der er særligt relevante for dig. Det sidste obligatoriske modul 'Det strategiske lederskab' anbefaler vi, at du tager umiddelbart inden afgangsprojektet.

Akademiuddannelse i ledelse giver adgang til lederuddannelse på diplomniveau.

Indhold
Med en Akademiuddannelse i ledelse får du et klippefast fundament under dit lederskab med en bred og grundlæggende forståelse for ledelse, organisation og strategi. Der er fokus på din personlige udvikling, ledelse af medarbejdere, ledelse af grupper og teams, organisationsudvikling og ledelse af forandringer.

Det er vores holdning, at viden skal kunne bruges fra dag ét, og derfor vil du under uddannelsen arbejde med problemstillinger fra din hverdag. Her afprøver du relevante metoder og værktøjer i forhold til de ledelsesmæssige udfordringer, som du allerede møder i din hverdag, eller som du ønsker at arbejde med.

Dit udbytte:

 • Indsigt i centrale organisations- og ledelsesteorier
 • Styrkede kompetencer til at håndtere, involvere og udvikle medarbejdere og medarbejderrelationer
 • Redskaber til at læse og forstå mennesker og skabe gode dialoger
 • En styrket evne til at organisere din afdeling og optimere dine arbejdsprocesser
 • Effektive redskaber til at tilrettelægge og gennemføre udviklings- og forandringsprocesser
 • Kompetencer til at bidrage til udvikling og fortolkning af overordnede mål og strategier
 • En udvikling af din ledelseskommunikation


 • Profil:

  VIA University College tilbyder en lang række kompetencegivende efter- og videreuddannelser, kurser, konferencer og konsulentydelser. Såvel uddannelsesmoduler som kurser kan søges af enkeltpersoner under vores åbne udbud og kan rekvireres som særligt tilrettelagte forløb i virksomheder, kommuner og institutioner.

  VIA University College udbyder blandt andet Diplomuddannelsen i Projektledelse, Engineering Business Administration (EBA) samt Diplomuddannelsen i Energi og Miljø, som er en HSEE-uddannelse. Derudover udbyder vi en Diplomuddannelse i Uddannelses- og Erhvervsvejledning samt en Tværfaglig Diplomuddannelse i Beskæftigelsesindsats. Uddannelserne er fleksibelt opbyggede, så arbejde, familie, fritid og videreuddannelse kan hænge sammen.

  Udover diplomuddannelserne udbyder Videreuddannelse og Kompetenceudvikling også forskellige kurser inden for områder som fx LEAN, organisationskultur og præsentationsteknik og inden for de mere tekniske fagområder udbydes der bl.a. kurser i bæredygtig energirenovering, det digitale byggeri, og robotteknologi