Ikke logget ind
Log ind her

Logo


Funktioner

Checkmark  Book dette kursus »

 Gem dette kursus i Favoritter »

 Se vedhæftede filer (0) »

 Send kursus til kollega »

 Bestil materiale om kursus »

 Spørgsmål om dette kursus »

 Indhent tilbud på dette kursus »

 Print dette kursus »

 

Quick links

Send adgang til kursusportal

Download miniguide

Mine igangværende bookinger

Favoritter

 

Hjælp til kursusbooking, skriv til os her

Udbyder:


Kursus navn:


Link:


Dato:

 

Få hjælp til at finde eller booke et kursus

Ring til Helle Kirk på 39 15 81 70 eller e-mail Helle på hpk@kursuszonen.dk
Så hjælper vi dig, og får det skrevet korrekt ind i Futurematch.

NB. gælder ikke interne kurser udbudt af Jeres eget firma. 

Seneste nyt

Find os på www.futurematch.net 

Kontakt

Futurematch Media

Tlf: 33 98 60 80

E-mail: kursus@futurematch.dkUdbyder: AKTI-Kommunikation
Titel: Medarbejdersamtaler
 

Hop til bestilling
For chefer og medarbejdere

Dette kursus holdes kun som virksomhedskursus

Ledere og medarbejdere som har svært ved at gennemføre samtaler med 'modparten', kan bruge kurset som personlig træning i samtalens svære kunst. Kurset har bud på korte eller lange skemaer, men virksomhedens egne kan sagtens flettes ind. Kurset giver korte/lange bud på indkaldelses- og samtaleskemaera og andre nødvendige værktøjer. Mange holdninger drøftes. AKTI tilbyder at udarbejde skemamateriale og at deltage i orienteringen af medarbejderne.

Hvad er målet med kurset?

På kurset lærer du at tilrettelægge og gennemføre systematiserede og målrettede medarbejder-samtaler. Men fokus kan også være at holdningsbearbejde de udfordringer der kan være med at iværksætte medarbejdersamtalesystemet. Så er dagsordenen en lidt anden end bagsiden her.

Hvem er målgruppen?

Ledere som i deres arbejde anvender systematiske udviklingssamtaler med medarbejderne.

Mål og rammer

Baggrund for medarbejdersamtaler - Hvilke typer findes der? - Formål og målsætning for en medarbejdersamtale.

Disponering af en medarbejdersamtale

Fordele for leder og medarbejdere - Er der forskel på virksom-hedens og dine holdninger til samtalesystemet? - Uddannelses-behov - Samtalens fem faser - Hvornår skal medar-bejdersamtaler holdes?

Administrative hjælpemidler

Forberedelsesskema - Medarbejdersamtaleskema - Checkliste - Deltagernes egne skemaer - Opbevaring og opfølgning.

Spørgeteknik

Spørgeteknikkens hovedformål - Hvordan styre samtalen med spørgeteknik? - Hvordan vi spørger.

Aktiv lytning

Hvad kan man opnå ved at lytte? - Betydningen af at lytte aktivt - Hvad bør undgås når man lytter - Hvad man meddeler gennem at lytte - Gode lyttevaner.

Grundholdninger i samtalen

Psykologiske grundholdninger - Uoverensstemmelser mellem lederens og medarbejderens forventninger - Vanskelige passager i samtalen - Hjælpsom kritik - Hvordan opretholde et understøttende klima?

Øvelse gør mester

Medarbejdersamtaler gennemføres og feedback gives på bl.a.: Samtalebalance - Kropssprog - Spørgeteknik - Aktiv lytning - Sproglige noder og unoder - Signaleret grundholdning og klima i samtalen - Konklusion og afslutning.

Afslutning og sammenfatning

Hvordan implementerer vi kursus?

Hvad lærer du

 • Du får en effektiv disposition for medarbejdersamtaler.
 • Du får kendskab til og træning i brugen af administrative
 • hjælpemidler, samtaleskemaer, checklister m.m..
 • Du får grundig indsigt i de mekanismer der henholdsvis kan befordre og hindre en frugtbar samtale.
 • Du bliver trænet i at lede en samtale, og du lærer at se problemerne og fordelene fra begge sider af bordet.
 • Du får et komplet skemasystem som er lige til at bruge
 • hjemme i virksomheden
 • Hvordan gennemføres kurset?

  Det er resultatorienteret

  Rollespil, erfaringsudveksling og ikke mindst konstruktiv feed-back giver dig sikkerhed i medarbejdersamtalen og giver dig en god ballast når systemet skal praktiseres. Det er krævende. Du er i konstant aktivitet, og du må være åben over for nye synspunkter.

  Hvad er rammerne for kurset?

  En instruktør

  Højst 8 deltagere

  AKTI udleverer kursusbilag og øvelser til alle emner.

  Deltagerforudsætninger

 • At du har nogen erfaring fra personaleledelse.
 • At du bruger den nødvendige tid på forberedelse inden kurset.
 • At du er indstillet på at yde en betydelig indsats under selve kurset.
 • Honorar tillægges moms, transport samt evt. ITV og instruktørs hotelophold.

  6 deltagere

  1 dag fra kl. 9:00 -16:30

  Honorar: 17.000 kr.

  10 deltagere

  1 dag fra kl. 9:00 - 19:00

  Honorar: 20.000 kr.

  12 deltagere

  2 dage fra kl. 9:00 - 16:30

  Honorar: 34.000 kr

   Book dette kursus »  Gem dette kursus i Favoritter »  Se vedhæftede filer (0) »
   Send kursus til kollega »  Bestil materiale om kursus »  Spørgsmål om dette kursus »
   Indhent tilbud på dette kursus »  Print dette kursus »
  Hop til top
  Afholdes: Kundens lokalevalg
  Region: Efter aftale
  By: Efter aftale
  Postnummer: Efter aftale
   
  Periode: Efter aftale
  Varighed: 2 dag(e)
  Tidspunkt: 12 delt. 09.00 - 16.30
  Pris: 34.000,00 ex. moms

  Periode: Efter aftale
  Varighed: 1 dag(e)
  Tidspunkt: 10 delt. 09.00 - 19.00
  Pris: 20.000,00 ex. moms

  Periode: Efter aftale
  Varighed: 1 dag(e)
  Tidspunkt: 6 delt.:9.00 - 16.30
  Pris: 17.000,00 ex. moms