Ikke logget ind
Log ind her

Logo


Funktioner

Checkmark  Book dette kursus »

 Gem dette kursus i Favoritter »

 Se vedhæftede filer (0) »

 Send kursus til kollega »

 Bestil materiale om kursus »

 Spørgsmål om dette kursus »

 Indhent tilbud på dette kursus »

 Print dette kursus »

 

Quick links

Send adgang til kursusportal

Download miniguide

Mine igangværende bookinger

Favoritter

 

Hjælp til kursusbooking, skriv til os her

Udbyder:


Kursus navn:


Link:


Dato:

 

Få hjælp til at finde eller booke et kursus

Ring til Helle Kirk på 33 98 60 80 eller e-mail Helle på hpk@kursuszonen.dk
Så hjælper vi dig, og får det skrevet korrekt ind i Futurematch.

NB. gælder ikke interne kurser udbudt af Jeres eget firma.

 

Seneste nyt

Futurematch har fået ny portal

 

Kontakt

Futurematch Media

Tlf: 33 98 60 80

E-mail: kursus@futurematch.dkUdbyder: Aros Business Academy
Titel: Den Intensive Projektlederuddannelse
 

Hop til bestilling
Den Intensive Projektlederuddannelse

- Nu kan du blive en knivskarp projektleder på 6 intensive dage! Vi har skruet et program sammen, hvor du får alle de bedste værktøjer til at STYRE og LEDE dine projekter sikkert i mål. Og hele projektlederuddannelsen får du for kun 19.750 kr. ekskl. moms.

Lidt af det du får på uddannelsen:

 • 6 undervisningsdage i København eller Aarhus
 • Pensum til de seks moduler (bog, artikler og videoer)
 • En personlighedstest (BELBINS 9 Teamroller)
 • Individuelle øvelser efter hvert modul
 • En eksamen, der handler om dine egne projekter
 • … Og så får du selvfølgelig en rygsæk propfyldt med værktøjer, modeller, inspiration og gode ideer med hjem fra projektlederuddannelsen.
 • Hvem bør deltage på Den Intensive Projektlederuddannelse?

  Projektlederuddannelsen henvender sig til dig, der fungerer som projektleder - hvad enten projekterne fylder hele din arbejdstid, eller de er en del af dine arbejdsopgaver. Den henvender sig til alle brancher og alle typer af projekter. Du kan arbejde i offentlige eller private virksomheder og være:

 • Kommende projektleder
 • Ny projektleder
 • Projektleder, der vil have bedre værktøjer og fintunet dine teamlederkompetencer
 • Projektlederuddannelsen er bygget op om 6 moduler

  Vores undervisere har kørt et hav af projekter i det virkelige liv. De ved derfor, hvad der virker i praksis, og hvilke værktøjer der er essentielle for, at du kan lykkes. Sammen med dem har vi skruet denne projektlederuddannelse sammen, så du ikke behøver at bruge mere tid end nødvendigt for at blive en knivskarp projektleder.

  Hvert af de seks moduler består af:

 • Cirka 15 siders læsning
 • En undervisningsdag, kl. 9-17
 • 3-4 individuelle øvelser.
 • Projektlederuddannelsen slutter med en skriftlig opgave, som består af besvarelserne på de øvelser, du har lavet igennem forløbet. Ønsker du ikke at tage eksamen, får du et diplom på, at du har gennemført Den Intensive Projektlederuddannelse fra Aros Business Academy.

  En projektlederuddannelse, der er mere end bare til pynt

  Den Intensive Projektlederuddannelse ser selvfølgelig godt ud på dit CV og din LinkedIn-profil. Men det skal helst ikke være derfor, du tager uddannelsen. Uddannelsen handler ikke om at komme til at se bedre ud, men om rent faktisk at blive en bedre version af sig selv i rollen som projektleder. Et valg som både du, dit team og din arbejdsgiver vil blive glade for.

  Slut med kuldsejlede projekter!

  Dårligt ledede projekter koster hvert år danske virksomheder og danske skatteydere milliarder af kroner! Nogle af projekterne bliver startet på et forkert grundlag. Nogle af projekterne mangler styring og overskrider budgetterne, uden nogen opdager det. Andre af projekterne har sat et forkert team. Og rigtig, rigtig mange af projekterne kuldsejler, fordi projektlederen ikke træder i karakter som leder, og hverken formår at motivere, sætte grænser, sikre overholdelse af deadlines eller videreformidle selve visionerne med projektet.

  Alle disse faldgruber lærer vi dig at styre uden om på projektlederuddannelsen.

  En projektlederuddannelse uden dikkedarer

  Undervisningen på de seks moduler er opbygget omkring opgaveløsning, casearbejde og øvelser, og den er designet til at udfordre dig mest muligt i rollen som projektleder. I løbet af projektlederuddannelsen går vi benhårdt til din rolle som projektleder, og du får derved trænet din lederadfærd og facilitatorrolle, så du ved, hvad det vil sige at skabe samarbejde, succes og målbevidsthed under pres.

  For at ruste dig bedst muligt som projektleder, vil en del af kursusdagene være formet omkring et projekt, der kræver skarpe projektlederkompetencer og snarrådighed at få sikkert i land. På den måde får du indblik i projektarbejdets underliggende strukturer fra første parket, så du virkelig opnår fuld forståelse for avanceret projektstyring.

  På den måde bliver du en stærk frontfigur for den fremtidige projektledelse i din organisation!

  Dit udbytte

 • Du får lagt et solidt fundament for en fremtidig projektlederpraksis, som du kan blive ved med at vende tilbage til og trække på under hele din karriere.
 • Du bliver indført i avanceret projektstyring og de tilhørende projektstyringsværktøjer, så du er rustet til at håndtere alle faser i projektarbejdet og kan afværge diverse kriser og problematikker i opløbet.
 • Du bliver trænet specifikt i teamledelse og kommer hjem med konkrete lederkompetencer, så du som projektleder kan arbejde positivt og proaktivt med din lederrolle og med teamsammensætning og -dynamikker.
 • Din arbejdsgivers udbytte

 • Din arbejdsgiver får en knivskarp projektleder, der effektivt og sikkert kan styre og lede både enkle og komplicerede projekter fra start til slut.
 • Workflowet i organisationen forbedres, så alle i teamet kommer til at arbejde mere målrettet og effektivt og med færre kriser undervejs.
 • Et kontant udbytte på bundlinjen!
 • Projektlederuddannelsen - Fagområde 1:

  Teamsamarbejdet & Projektarbejdsformen

  Forståelsen for teamdynamikker og projektarbejdsformen er en essentiel indsigt, projektlederen skal koble for sikre samarbejde og effektivitet i projektet. Vi etablerer projektgrupper der, allerede fra dag 1, skal løse opgaver sammen med henblik på at forstå udfordringer og styrker ved det at arbejde sammen om en projektopgave.

  Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 1. undervisningsdag:

 • Teamledelse og -opbygning
 • Belbin® teamroller
 • Dimensioner i team performance
 • Projektets grundlæggende dynamikker
 • Essentielle styringsmekanismer for modeller for projekt grundlæggende elementer
 • Frontloading og opstart af projekt.
 • mini mba, Steen hildebrandt
 • Projektlederuddannelsen - Fagområde 2:

  Ledelse i projekter & Organisering

  Dygtig ledelse af mennesker er helt afgørende for successen i projekter. Ledelse af et projekt omfatter ikke kun styring, excel-ark og planer. Ledelse er det, der skal til, for at projektprocessen bliver interessant, motiverende og rar at deltage i. Når alt andet glipper, er det kun ledelsesmæssig fokus, der kan bringe projektet i mål!

  Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 2. undervisningsdag:

 • Rollen som leder i projektarbejdet
 • Ledelse som mål og det bærende element for projektet
 • Psykologiske behov for arbejdets udførelse og performance
 • Situationsbaseret ledelse og primadonnaledelse
 • Organisering af projektet
 • Grundlæggende projektmodeller for styring og ledelse.
 • Projektlederuddannelsen - Fagområde 3:

  Målfokus & Krav

  Hvad er det projektet skal levere? Hvad er det, en eventuel kunde vil have? Hvorfor har chefen etableret projektet? Mål fokus og krav til projektet er det, vi starter med - for det er dér, vi skal slutte. At evne at opstille klare mål og skabe retning i projektet er alfa og omega for projektgruppens odds for at nå succesfulde resultater.

  Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 3. undervisningsdag:

 • Interessentstyring og behovsafklaring
 • Måltyper og scoping
 • Etablering af projektets fundament for gode planer og planlægning
 • Forankring i projektet
 • Krav, vilkår og kriterier i projektet
 • Facilitering af arbejdet.
 • Projektlederuddannelsen - Fagområde 4:

  Økonomi & Risiko

  Økonomi er ofte det styrende element i projektarbejdet - og skal styres og håndteres ligesom interessenter og kommunikation! Projektets budget er et vilkår, der skal inkluderes i planer og mål, og som kan bruges til at måle projektets fremdrift. Økonomien kan sættes under pres fra udefrakommende hændelser, som risikostyring burde tage hånd om. Risikostyring i projektarbejdet er af stor betydning for projektlederens handlemuligheder og risici og skal derfor identificeres og behandles - lige som interessenterne og projektets økonomiske vilkår.

  Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 4. undervisningsdag:

 • Brugen af budget som værktøj i planlægning
 • Budgetarbejdet og ressourcehåndtering
 • Fremdriftsmåling
 • Risikoarbejdet og -styring
 • Risikoactions
 • Facilitering af processen.
 • Projektlederuddannelsen - Fagområde 5:

  Planlægningsprocessen

  Planen for projektets udførelse er altafgørende for succes i opgaven. Planen handler dog langt mere om planlægningsprocessen, som skaber indsigt, ejerskab og sammenhængskraft i projektet. Det skal styres og ledes, og det skal faciliteres over for gruppen. Planen for projektets udførelse er af skrøbelig karakter og vil hurtigt skulle ændres efter opstart - derfor er det vigtigt at have sin projektgruppe involveret i hele planlægningsarbejdet.

  Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 5. undervisningsdag:

 • Planlægningsprocessen
 • Nedbrydning af mål som byggesten for planen
 • Facilitering af planlægning
 • Estimeringsteknikker
 • Ændringshåndtering
 • Styringshåndtag.
 • Projektlederuddannelsen - Fagområde 6:

  Kommunikation & Afslutning af projekt

  Kommunikationsarbejdet i projektprocessen er limen, der får det hele til at hænge sammen. Og god kommunikation skaber robusthed til at modstå spændinger og udefrakommende pres. Fokuseret kommunikation er også føling med interessenternes behov og forventninger og vil til stadighed sikre klarhed om mål og retning - så projektet kan afsluttes med et godt resultat.

  Temaer, vi behandler på projektlederuddannelsens 6. undervisningsdag:

 • Kommunikationsopgaven for projektlederen og projektgruppen
 • Kommunikationsplanen
 • Afslutning af projekt
 • Logs i projekter
 • Kvalitetsarbejdet for produkt og proces
 • Overblik over projektværktøjernes sammenhæng.
 • Eksamen på projektlederuddannelsen

  Eksamenen på projektlederuddannelsen er skriftlig. Det vil være en opgave på 3-6 sider, som du laver løbende under uddannelsen og som handler om dine egne projekter og din egen rolle som projektleder. Hvis du ønsker det, kan du fravælge eksamen og få et diplom på, at du har deltaget på Den Intensive Projektlederuddannelse. Tager du eksamen og består, får du i stedet et underskrevet eksamensbevis.

  Pensum og øvelser

  Forud for hver af projektlederuddannelsens seks undervisningsdage vil du få cirka 15 siders læsning.

  Pensum på projektlederuddannelsen er på dansk og består udelukkende af bøger og artikler af velrespekterede forfattere. Pensum og materiale indgår i prisen for projektlederuddannelsen.

  Øvelser:

  For os handler Den Intensive Projektlederuddannelse om, at du får et reelt kompetenceløft. Og et nøgleelement i dette er, at du får konkret træning. Derfor har vi lagt øvelser ind mellem alle undervisningsdagene. Øvelserne handler alle om at relatere teorien og de nye værktøjer til dig som projektleder (eller kommende projektleder) og til din arbejdsplads - så du og din arbejdsgiver får fuldt udbytte af din projektlederuddannelse.

  Dine undervisere

  Jesper (Aarhus) er en inspirerende og motiverende underviser, der især er dygtig til at koble fagteori til konkrete problemstillinger i kursisternes hverdag, primært gennem casearbejde. Jesper er specialiseret inden for forandringsledelse, projektledelse og organisationsudvikling. Han er oprindeligt uddannet som linjeofficer, og har udvidet sit repertoire gennem en række ledelse- og projektledelses certificeringer: eksamineret projektleder, IPMA®-C, PRINCE2®, Situationsbestemt Ledelse®, DiSC® og MPA® Master Person Analysis, Belbin® og SimulTrain® Projekttræningsystem.

  Michael (København) er en yderst professionel og engagerende underviser, der har vundet prisen Top Dansk Talent inden for projektledelse. Han har en baggrund fra den farmaceutiske industri (American Eli Lilly & Company), hvor han gennem 8 år haft en imponerende karriere i ledelse og projektledelse. Efterfølgende har han arbejdet som konsulent og underviser i ledelse og projektledelse. Han har et internationalt udsyn og har arbejdet i længere perioder så forskellige steder som USA, Singapore, Estland og Danmark.

  Michael har en kandidatuddannelse i International Business (Copenhagen Business School og National University of Singapore) og har suppleret med en bachelorgrad i psykologi (Lunds Universitet, Sverige). Derudover er han også certificeret IPMA-C®, Everything DiSC®, Changesetter®, Belbin Teamroles®, 6 Leadership Styles®, Situational Leadership®, Cubiks 360® og PRINCE2®.

   Book dette kursus »  Gem dette kursus i Favoritter »  Se vedhæftede filer (0) »
   Send kursus til kollega »  Bestil materiale om kursus »  Spørgsmål om dette kursus »
   Indhent tilbud på dette kursus »  Print dette kursus »
  Hop til top
  Afholdes: Radisson Blu Scandinavia Hotel, Aarhus
  Region: Østjylland
  By: Århus C
  Postnummer: 8000
   
  Periode: 14-08-2019 - 26-09-2019
  Varighed: 6 dag(e)
  Tidspunkt: dag
  Pris: 19.750,00 ex. moms

  Afholdes: AROS Konference Kbh Fredericiagade 15
  Region: Storkøbenhavn
  By: København K
  Postnummer: 1310
   
  Periode: 20-08-2019 - 02-10-2019
  Varighed: 6 dag(e)
  Tidspunkt: dag
  Pris: 19.750,00 ex. moms